לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 050-7706255לחץ לחיוג
חדשות

תקנון

תקנון אתר CARTOOLS  -  - "קאר-כלי בע"מ" -

 1. אתר אינטרנט  CARTOOLS   פותח ומופעל  עי' חב' קאר-כלי בע"מ

 2. אתר זה משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל [להלן: 'החנות'/'האתר'].

 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

 5. מאחר ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין קאר-כלי בע"מ, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון.

 6. רכישת המוצרים או השירותים השונים על ידך בחנות תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה המפורטים בתקנון.

 7. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים בתקנון, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות.

 


רכישה בחנות האתר

1. תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות.

2. הקנייה באמצעות חנות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. כל אדם המבצע הזמנה מצהיר כי הוא קרא והבין את תקנון החנות וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.

4. מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באמצעות אתר האינטרנט תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף, ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס.

5. המכירה עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.

6. במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת האתר לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת ותהא רשאית לבטל את הזמנתך.

7. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת האתר תזכה את כרטיס האשראי שלך במידה ונגבו על ידי החברה.

8. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת האתר, אשר תדאג לזיכוי מתאים.


הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

1. כדי לבצע הזמנה מהאתר יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה:

2.  פרטי המזמין [כולל שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מלאה ומספרי טלפון], כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי. חובה למלא את כל הפרטים.

3. תשומת לבך מופנית לכך שציון פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים באמצעות האתר, תתבקש לבחור סיסמה ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר.

5. בעתיד כשתבקש לקנות מוצרים נוספים, תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של כל פרטיך.

6. בעת ביצוע כל הזמנה נוספת תוכל לעדכן את פרטיך האישיים ופרטי המשלוח.

7. לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את החנות לספק לך את המוצרים שהזמנת.

8. לאחר שהנהלת החנות תוודא חיוב האשראי במלוא סכום הרכישה, שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים יארזו וישלחו אליך בהתאם לכתובת שהזנת באתר.

9. בשלב זה, יישלח אליך אישור בדבר ביצוע המשלוח בדואר אלקטרוני.

10. במידה ולא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו טלפונית לפי המספר הרשום באתר.

 

הזמנות שגויות

1. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו על ידך פרטים שגויים, הנהלת החנות לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו אליך.

2. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחנות בגלל פרטים מוטעים/שגויים שנמסרו על ידך, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

3. על מנת להימנע ממקרים אלו, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

פרטיות

1. הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר הנתונים המאובטח של החנות.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים שאינם קשורים בחברה שהיא בעלת האתר.

3. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח לפי תקן.

4. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

אספקת המוצרים

1. אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה.

2. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר תהיה רשאית להעמיד לרשותך את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עמך מראש.

5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החנות תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

6. ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה.

7. המזמין או אדם מבוגר אחר מטעמו יהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידך באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח.

8. יודגש שמאחר ולהנהלת האתר אין שליטה כלשהי על חברת השליחויות, היא אינה יכולה להיות אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים אליך במועד שנקבע לכך.

9. לפיכך, אתה פוטר מראש את החברה מכל אחריות בעניין זה וכל טענה שתהיה לך בעניין זה תופנה על ידך אך ורק כנגד חברת השליחויות.

10.  בדרך כלל, משלוח באמצעות חברת השליחויות יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ'ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה.

11. המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח.יתכן ועלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד.

12.  במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת האתר רשאית לגבות ממך את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

מחירים

1. המחירים המוצגים באתר הינם כוללים מע'מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת.

3. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

4. לתשומת ליבך: למרות שהנהלת האתר מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת החנות תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר.

5. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

תנאי תשלום

1. הנהלת האתר תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי טיפול האריזה והמשלוח באמצעות כרטיס האשראי שמסרת.

2. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים [כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה], שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב.

3. החיוב בפירוט החיובים בדו'ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: קאר-כלי בע"מ

4. אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% [שני אחוזים] מסכום העסקה הכולל. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ'א – 1981 ['חוק הגנת הצרכן'] רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעת בכתב [בפקס או בדוא'ל] עד שבועיים מועד קבלת המוצר בפועל.

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית. על אף האמור לעיל, כדי להחזיר את המוצרים, יש לשלוח אימייל  ל-CARTOOLS@WALLA.CO.IL

 1. ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה עבורך, ופרטי משלוח.

 2. לאחר החזרת המוצרים כמפורט לעיל, ולאחר בדיקתם על ידי נציגי האתר, תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח. { עד 14 אחוז מערך הפריט )

4     החזרת המוצרים הינה באחריות הקונה

 

מוצרים פגומים ואחריות

1. מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים.

2. באם אין במלאי החנות מוצר זהה, יושב לך כל כספך.

3. להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.

4. במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל ל- CARTOOLS@WALLA.CO.IL

כתובת דוא'ל זו מוגנת מפני  , יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה ופרטי המשלוח.

5 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף

14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

6 ביטל של עסקה יעשה בכתב באמצעות הספק ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של קאר-כלי   בע"מ

7 תוצאות הביטול עקב פגם: ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה,

או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו, תחזיר קאר-כלי בע"מ

בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי

מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי

ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק

במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית

העסקה או החוזה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר קאר-כלי בע"מ

למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה

ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה

ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה כל 5% ממחיר הנכס נושא

החוזה או העסקה  

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס קאר-כלי בע"מ

במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה

בעקבות עשיית העסקה או החוזה - מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין

השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר , וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח

קאר-כלי בע"מ לחברת השילוח.אחריות

1. קאר-כלי בע"מ לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.

2. מקרה של מוצר פגום יחול האמור בסעיף   ['מוצרים פגומים ואחריות'] לעיל.

3. השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא [AS IS]. אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.

4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.

5. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים [link].

6. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.

7. מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של האתר כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות - תהא עילת התביעה אשר תהא.

8. בכל מקרה שבו הנהלת האתר תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.

9. כמו כן, הנהלת החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.

10 האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה

העברית, חלה על היצרנים/ משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות

שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, למעט

מוצרים שמסופקים על ידי קאר-כלי בע"מ ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים

על ידי החברה.

11. קאר-כלי בע"מ לא תישא במישורין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם

לצרכיך ו/או למפרט הטכני. קאר-כלי בע"מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור

באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצר אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים

או בלתי תקינים. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד

שלישי, שאינו בשליטתה.

12. החברה לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף,

שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול

ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת

המידע בין או נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהיא, יחד עם

זאת החברה נוקטת בכל האמצעים כדי למנוע מצבים אלו.דין ושיפוט

1. הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

2. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר רחובות, במדינת ישראל.

 

שונות

 

 1. 1.      תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 2. 2.      אייקונים [icons] כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו [logo] וכן עריכתם והצגתם

 3.  של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת האתר נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 1. מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי הנהלת החנות.

 2. רישומי המחשב של הנהלת החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 3. כתובת החברה שהיא הבעלים של האתר לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה ת.ד 181 יהוד

 

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 1.02.2012 וניתן לשינוי בכל עת ע'י קאר-כלי בע"מ על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר מאחלת לך קנייה מהנה

Copyright © 2022 cartools.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפוןמצא אותנו ב- Wazeמצא אותנו ב- Wazeפנה אלינו ב- WhatsAppפנה אלינו ב- WhatsApp