בוקסות בודדות, ישנן מס' רב של בוקסות מידות שונות, גדלים שונים, בוקסות קצרות, בוקסות עמוקות, בוקסות 6 פינות, בוקסות 12 פינות, בוקסות אימפקט שחורות אשר מיועדות

לעבודה מאומצת עם כלי אויר, לכל בורג יש לו את הבוקסה המיועדת לה.