לא פעם נתקלנו בעבודה שיש קושי בנגישות והדרך היחידה לבצע את העבודה זה בעזרת מפתחות רינג, אשר משמשות אותנו לעבוד במקומות שיש קושי להגיע לבורג. לאותם מקומות הצרים שלא ניתן להכניס בוקסה, מפתח רינג יעשה את העבודה.