קומפרסור

קומפרסור, או מדחס, הינו חלק בלתי נפרד ממזגן הרכב, והוא חשוב ביותר לפעולתו

מזגן הרכב פועל בעזרתם של כמה רכיבים אשר מאפשרים לנו לשלוט בטמפרטורה שהוא מפיק ובעוצמת הקירור או החימום שלו. אחד מרכיבים אלו הינו הקומפרסור, אשר באמצעות דחיסת גז הקירור שבמזגן מאפשר לנו לשלוט בטמפרטורת המזגן ולווסת את טמפרטורת הרכב. ישנם סוגים שונים של קומפרסורים בהם נעשה כיום שימוש, כאשר הנפוצים ביותר הינם מדחס בוכנתי, מדחס להבים ומדחס בורגי.

אז כיצד פועלים סוגי המדחסים השונים וכיצד יש לטפל בהם?

  • כיצד פועלים מדחסים: באופן כללי, פעולתם של כל המדחסים יוצרת את אותו אפקט, אשר שולט ברמת דחיסות גז הקירור של המזגן, כאשר ההבדל המשמעותי בין המדחסים השונים הינו דרך פעולתם, המשפיעה על יעילותם, עמידותם וגורמים נוספים. כלל המדחסים פועלים בצורה אשר מעלה את הלחץ במיכל בו הם נמצאים, כך שרמת הדחיסות של גז הקירור עולה כאשר הם פועלים ויורדת כאשר הם פועלים בקצב איטי יותר או מפסיקים לפעול כלל.
  • מדחס בוכנתי: זהו סוג המדחס הנפוץ ביותר, וברוב הרכבים נוכל למצוא אותו. מדחס זה פועל בעזרת בוכנות, אשר יחד מעלות את הלחץ המופעל על גז הקירור ובכך בעצם מעלות את דחיסותו. מדחס זה יעיל ביותר בהעלאת הלחץ וכן הינו חסכוני בפעולתו, אולם בשל אופן פעולת הבוכנות שחיקתו גבוהה יחסית, ומבין שלושת סוגי המדחסים הנפוצים זהו המדחס בעל הבלאי הגבוה ביותר.
  • מדחס בורגי: מדחס זה הינו בעל שני חלקים נעים בלבד, אשר נעים זה לקראת זה בצורה סיבובית ומעצם התקרבותם מעלים את הלחץ המופעל על גז הקירור. מדחס זה, הנקרא לעיתים קרובות מדחס ספירלי, הינו יעיל ביותר ובעל שחיקה נמוכה משמעותית ממדחס בוכנתי, ולכן אנו רואים שימוש הולך וגדל בסוג מדחס זה.
  • מדחס להבים: בדומה לשני סוגי המדחסים האחרים, גם מדחס זה פועל לשם שינוי הלחץ המופעל על גז הקירור של המזגן, אשר משפיע על דחיסותו, אולם מדחס זה פועל בעזרת להבים אשר מסתובבים במקומם בכדי להשפיע על הלחץ במערכת. פעולת מדחס זה הינה השקטה ביותר והיות וחלקיו נעים רק במקומם, גם הבלאי שלו נמוך ביותר. כמו כן, בשל יעילותו של מדחס זה, ניתן להשתמש בדגמים קטנים ביותר בכדי להגיע לאותה תפוקה של דגמים מתקדמים של מדחסים בורגיים או בוכנתיים, כך שהוא מתאים לשימוש במקומות בהם מדחסים אלו גדולים מידי עבורם.
  • שמן למדחס: קומפרסור אינו יכול לפעול כראוי ללא שמן אשר יוצר סיכוך בין חלקיו השונים ואשר מונע מאוויר להיכנס או לצאת מהמערכת, ולכן כל מערכת קומפרסור כוללת גם שימוש בשמן, כאשר לכל סוג מדחס סוג שמן ייעודי. בכדי לשמור על תקינות המדחס, לצמצם את שחיקתו ולשפר את ביצועיו, עלינו לדאוג על שימוש בכמות השמן המתאימה בו ולעיתים אף להחליפו עם הזמן.