עבודה נכונה עם ליפטים במוסך

השימוש בציוד ובאביזרי הרמה מיועד למקרים של פירוק מנוע או הרכבתו, פירוק תיבת הילוכים או הרכבתה וכן טיפול ובדיקות של סרנים וחלקים כבדים אחרים. חלקים שפורקו מהרכב מועברים בעזרת אמצעי שינוע ייעודיים, אך בקרב מוסכים צריכים לדעת גם כיצד לעבוד בצורה נכונה עם ליפטים. ציוד הרמה מן הסוג הזה קובע את רמת היעילות של המוסך ואת הבטיחות של העובדים. למעשה, יש הוראות בטיחות ספציפיות שחלות על כל מכונאי במהלך הרמת מכוניות עם ציוד ייעודי.

ההוראה החשובה ביותר לעבודה נכונה עם ציוד הרמה במוסך היא לא לעמוד מול המכונית או מתחתיה, בעת השימוש בכננת הרמה או בזמן משיכת המכונית. בשלבים אלו המכונאי נדרש לתפוס מרחק מהציוד ולהמתין לסיום ההרמה. לצורך השוואה, במהלך שימוש במגבה של רכב ידני חשוב להקפיד על התאמה שלו למכונית המורמת. ההתאמה היא על פי מבנה ועומס העבודה המותר. יש לוודא שהמגבה מותקן בנקודות מוגדרות ולנצל את הנקודות הללו גם לצורך הרמה עם מערכות הידראוליות.

מי יכול להשתמש בדופן הרמה?
דופן הרמה היא מרכיב חיוני במערכות הידראוליות המשמשות מוסכים, פנצ'ריות, מכוני רישוי, מכוני דיאגנוסטיקה וכן הלאה. בהפעלת מגבה מכוניות המופעל בכוח מכאני ומתקנים אחרים צריך להקפיד על ביצוע הנחיות היצרן ועל הוראות המעביד. בעל המוסך נחשב מבחינת החוק לאחראי על העבודה השוטפת, לכן עליו לספק לעובדים ציוד מגן מתאים. בנוסף, חל איסור על הפעלת ליפטים שלא נבדקו על ידי בודק מוסמך. ההסמכה של הבודק היא על פי הדרישות של פקודת הבטיחות בעבודה. לכן גם אסור להפעיל את מתקני ההרמה בטרם תוקנו ליקויים שמצוינים בתסקיר הבדיקה.


ברמה העקרונית, רק עובדים שקיבלו אישור ומינוי בכתב מהמעביד ואף מילאו טופס מינוי יכולים להפעיל ולהשתמש בדופן הרמה. הם חייבים לדווח למעביד על כל פגם או ליקוי בתפקודי הדופן, לשים לב לתקלות במנגנונים השונים ולוודא שהעבודה מתחדשת רק לאחר שהמעביד או גורם שהוכשר לכך טיפלו בתקלה. החוק גם קובע שאין לאפשר את הימצאותם של אנשים שאינם קשורים להפעלת מערכות ההרמה בעמדות העבודה.

תחזוקה שוטפת וטיפול במערכות הרמה
בעלי מוסכים צריכים לדאוג לתחזוקה שוטפת במערכות הרמה. טיפול מן הסוג הזה מונע בלאי, שחיקה ומשפר את הבטיחות. לפני הרמת המכוניות יש לוודא כי התומכים של הזרועות ממוקמים בנקודות שהוגדרו על ידי יצרן הרכב ולפי ההנחיות שי יצרן המערכת. חל איסור על שימוש במאריכים או בתומכים מאולתרים, כמו למשל כדי לשנות את אורך הזרוע או לשינוי הגובה בנקודת התמיכה. אביזרים אלו מפרים את האיזון של מערכת ההרמה ועלולים לפגוע ביציבותה.

כללי הבטיחות תקפים לגבי כל סוגי מערכות ההרמה. מבחינה בטיחותית אין הבדל בין מערכות 2 עמודים, 4 עמודים או מערכות מספריים.