2030JTC

ברגים לקרטר מידה 13

ברגים לקרטר מידה 13

סט ברגים לקרטר מידה 13 כולל מברז ושייבות נחושת

120 ₪

2032JTC

ברגים לקרטר מידה 17

ברגים לקרטר מידה 17

סט ברגים לקרטר מידה 17 כולל מברז ושייבות נחושת

190 ₪

2031JTC

סט ברגים לקרטר מידה 15

סט ברגים לקרטר מידה 15

סט ברגים לקרטר מידה 15 כולל מברז ושייבות נחושת

199 ₪

sd1061JTC

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר מידות M13x1.5

199 ₪

sd1061bJTC

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר מידות M15x1.5.

199 ₪

sd1061cJTC

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר

סט לתיקון פקקים לקרטר מידות M17x1.5

199 ₪

2029JTC

סט לתיקון הברגות לקרטר שמן

סט לתיקון הברגות לקרטר שמן

סט מקצועי לתיקון הברגות לקרטר מידה 13 15 כולל ידית ומברזים

280 ₪