כלי עבודה פנאומטים הינו אבן הייסוד בכל מוסך ,   פנאומטי = כלים שמונעים על ידי לחץ אויר  

מוסך לא יכול לעבוד באופן תקין ללא כלי עבודה פנאומטים  - פטיש אויר - רצ"ט אויר - מקדחת אויר - משחזת אויר 

בעקרון לכל כלי עבודה חשמלי יש  כלי עבודה מקביל  פנאומטי .

הייתרונות של כלי עבודה פנאומטים הינו בראש ובראשונה במחיר , כלי פנאומטי  עולה 1/4 מחיר ממקבילו החשמלי וכך גם עלות תיקונו 

החסרון הוא בניידות , כלי פנאומטי חייב קומפרסור אויר על מנת לעבוד ,כשמקבילו החשמלי הנטען נייד .