מ-  עד- 

3833JTC

מקדחת אויר זוית

מקדחת אויר זוית

מקדחת אויר זוית

3833JTC

מקדחת אויר זוית שמאל ימין

מקדחת אויר זוית שמאל ימין

מקדחת אויר זוית

5815PC

מקדחת אויר 1/2 שמאל ימין

מקדחת אויר 1/2 שמאל ימין

מקדחת אויר 1/2 שמאל ימין 13 מל'מ

559 ₪

5818JTC

מקדחת אויר 3/8 דו כיוונית

מקדחת אויר 3/8 דו כיוונית

מקדחה 3/8 דו כיוונית

599 ₪

5813PC

מקדחת אויר 3/8 ימין

מקדחת אויר 3/8 ימין

מקדחת אויר 3/8 ימין

369 ₪

3309JTC

איזמל אויר+ איזמלים

איזמל אויר+ איזמלים

איזמל אויר + איזמלים